Jumat, 06 Februari 2009

Maklumat Keluarga Besar S.M. Kartosoewiryo Tentang NII KW9/RW9

MAKLUMAT & PEMBERITAHUANKEPADA SELURUH UMAT ISLAM & KELUARGA BESAR KORBAN NII KW9Kami telah mendapat izin dan do’a restu dari a.n. Keluarga Besar Asy-Syahid Imam Besar S.M.Kartoesuwiryo, bahwa :
  1. “Membiarkan dengan ‘tangan siapapun’ untuk menghukum & mengeksekusi seluruh petinggi aparatur NII KW9, baik teritorial dan fungsional, terutama mengeksekusi Salam Rasyidi alias Abu Toto”;
  2. Mengizinkan dan merestui rencana aksi pengepungan terhadap Kantor Pusat Majelis Ulama Indonesia di Jl.Proklamasi, Jakarta Pusat untuk menuntut segera dikeluarkan FATWA SESAT terhadap NII KW-9 dan Ma’had Al Zaytun;
  3. Memerintahkan kepada semua jama’ah NII KW9 untuk kembali kepada Khittah Perjuangan Rasulullah Muhammad S.A.W. melalui penegakan Syariah Islam Amar Ma’ruf Nahi Mungkar sesuai aturan Qur’an & Sunnah
  4. Memerintahkan kepada Faksi NII KW9 yang berseberangan dengan Abu Toto untuk membuat Komisi Penegakan Hukum & Rehabilitasi terhadap Korban NII KW9 dan Penyelamatan atas aset Ma’had Al Zaytun
  5. Mendukung upaya saudara pemerhati masalah NII KW9, baik keluarga besar Korban NII KW9 maupun kalangan mahasiswa dan LSM dalam mengupayakan penegakan hukum dan pemberantasan bahaya NII KW9 secara tuntas dan berkeadilan
Maklumat ini berlaku mulai diterbitkan pada tanggal 4 Februari 2009, dengan memohon petunjuk, lindungan dan rahmat dari Allah Yang Maha Kuasa. Semoga Izzul Islam wal Muslimin menjadi kenyataan.

Tembusan kepada :
  1. a.n. Keluarga Besar Asy-Syahid Imam Besar S.M.Kartoesuwiryo
  2. Redaksi NCC (www.nii-crisis-center.com)
  3. Pihak terkait